Anschlagpunkt Steildach


Bild: Anschlagpunkt Falzblechdach
Bild: Anschlagpunkt Falzblechdach


Bild: Anschlagpunkt Flex Mono
Bild: Anschlagpunkt Flex Mono


Bild: Anschlagpunkt Dachhaken, niedriger Falz
Bild: Anschlagpunkt Dachhaken, niedriger Falz


Bild: Anschlagpunkt Dachhaken, hoher Falz
Bild: Anschlagpunkt Dachhaken, hoher Falz


Bild: euroroof HB Anschlagoese

HB Anschlagöse, 330 (580032)Bild: Anschlagpunkt Drehbar 360°

HB Drehbare Seilstütze (580051)